thay mn hnh iphone 5s

vải địa kỹ thuật

but banner

Đồng dao về Nghề nghiệp

Kéo cưa lừa xẻ

Kéo cưa lừa xẻ,
Thợ khỏe cơm vua,
Thợ thua cơm làng,
Thợ nào dẻo dang,
Về nhà bú tí.

Kéo cưa lửa xẻ,
Ông thợ nào khỏe
Về ăn cơm vua
Ông thợ nào thua
Về bú tí mẹ.

Tay đẹp 

Một tay đẹp 
Hai tay đẹp 
Ba tay đẹp 
Tay dệt vải 
Tay vãi rau 
Tay buông câu 
Tay chặt củi 
Tay đắp núi 
Tay đào song 
Tay cạo long 
Tay mổ lợn 
Tay bắt vượn 
Tay bắt voi 
Tay bẻ roi 
Tay đánh hổ
                                
2449588
Truy cập trong tuần:
9221

We have 26 guests and no members online