thay mn hnh iphone 5s

vải địa kỹ thuật

but banner

Chủ đề tháng 12: Thực vật


Cây Cau


Nhà tôi có một cây cau

Nó cao bằng bốn bằng năm đầu người
Lá thì dài rộng thảnh thơi
Thân thì mạnh mẽ một nơi vững vàng
Trải bao hạ lại thu sang
Mà cau vẫn đứng nghênh ngang giữa trời...

(Đồng dao)

Cây Si

Nhà tôi có một cây cau
Nó cao bằng bốn bằng năm đầu người
Lá thì dài rộng thảnh thơi
Thân thì mạnh mẽ một nơi vững vàng
Trải bao hạ lại thu sang
Mà cau vẫn đứng nghênh ngang giữa trời...

(Đồng dao)

Dừa

Ai mang nước lên cây
Mà dừa kia có nước
Chắc mấy hôm trời mưa
Dừa đã lo hứng đước
Nước mưa đâu có ngọt
Má nước dừa lại ngọt?
Chắc dừa đi xin đường
Bỏ vào bụng từ trước.

(Phạm Hổ)


Cây bàng


Na non xanh

Múi loắt choắt
Na mở mắt
Múi nở to
Na bỏ vò
Đua nhau chín
Môi chúm chín
Hút múi ra
Nhả hạt ra
Đen lay láy...

(Phạm Hổ)

Cây Si

Ông bảo là cây si
Vì thân nó xù xì
Ghé tai ông thầm thì
Cháu bảo: “Cây ông cụ”
Trông cây già lụ khụ
Buông chòm râu xuồng chân
Từ cành ngang râu mọc
Sợi râu dài bằng chân...

(Lê Hồng Thiện)

Cây

Hỏi cây bao nhiêu tuổi
Cây không nhớ tháng năm
Cây chỉ danh tay lá
Che tròn một bóng râm
Để mát người đi lại
Cây đứng chẳng mỏi chân.

(Trần Hồng Thắng)

2449628
Truy cập trong tuần:
9261

We have 26 guests and no members online