thay mn hnh iphone 5s

vải địa kỹ thuật

but banner

Đồng dao về Nghề nghiệp

Cái Bống đi chợ cầu Canh 

Cái bống đi chợ cầu Canh
Cái tôm đi trước, củ hành đi sau
Con cua lạch đạch theo hầu
Cá chày rơi xuống vỡ đầu con cua.

 

Tay đẹp 

Một tay đẹp
Hai tay đẹp
Ba tay đẹp
Tay dệt vải
Tay vãi rau
Tay buông câu
Tay chặt củi
Tay đắp núi
Tay đào song
Tay cạo long
Tay mổ lợn
Tay bắt vượn
Tay bắt voi
Tay bẻ roi 
                     Tay đánh hổ.                     

2449492
Truy cập trong tuần:
9125

We have 13 guests and no members online